Holistische EMDR

EMDR is een eenvoudige methode om emotionele blokkades waaraan dikwijls een traumatische gebeurtenis ten grondslag ligt, te verwerken als ook ongevoelig te maken. Veelal wordt dit gedaan door oogbeweging die te vergelijken zijn met die spontaan optreden tijdens het dromen of diepe slaap. Vandaar de naam Eye Movement Desensitisation en Reprocessing. Tijdens een holistische EMDR sessie worden er ook andere methodes gebruikt om de opgeslagen informatie in de hersenen te veranderen. 

Ingrijpende gebeurtenissen zoals een ongeval, verlies, geweld, ziekte, seksueel misbruik kunnen meestal met een of enkele sessies worden losgekoppeld van de traumatische verankering in  lichaam, gevoel of denken. Alhoewel we soms niet bewustzijn van een trauma kan het zijn dat er sprake is van een verhoogde spanning, depressie, angsten of een sterk vermindering van levensvreugde.

Psychische, emotionele en fysieke problemen kunnen ontstaan na herhalende, heftige, schaamtevolle of droeve gebeurtenissen. Zoals genegeerd of gepest worden of bij een langdurig ziekte proces van jezelf of een dierbare. Wanneer het trauma niet goed verwerkt wordt kan door een nieuwe gebeurtenis, of een bepaalde geur, of het zien van een beeld, aanverwante stress opkomen. Telkens weer zal je op bepaalde situaties krampachtig reageren. Het systeem blokkeert.  

Een EMDR sessie wordt meestal zittend gedaan maar ik laat me leiden door wat er bij jou past en goed voelt. Ik laat je terug denken aan de gebeurtenis. Door een links-rechts signaal te geven worden gedachten, beelden en gevoelens stapsgewijs losgekoppeld en vervangen door gewenste beelden en positieve affirmaties. Er wordt ruim de tijd genomen een sessie duurt 2 uur.  

Het kan op zichzelf staan maar ook deel uitmaken van een hartvol traject. 

Kosten €110  kort traject van 3 sessies € 300

Volg ons
Praktijk uren

maandagmiddag, dinsdagmiddag/avond, woensdag en donderdagochtend

Mobiel

06 23831425

Algemene voorwaarden
Praktijk adres:

Pr. Margriestraat 58
3241 VH Middelharnis

Nieuwsbrief